คอลัมน์ เครดิตบูโรคิดเป็นเห็นต่าง : “ทำไมแบงก์ไม่อนุมัติเงินกู้ชอบอ้างติดเครดิตบูโร” : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

ทำไมแบงก์ไม่อนุมัติเงินกู้ชอบอ้างติดเครดิตบูโร

บทความชิ้นนี้ขอเสนอประสบการณ์ตรงของหลายท่านจากการถูกปฏิเสธสินเชื่อและสถาบันการเงินชอบอ้างว่า ติดเครดิตบูโร ติดแบล็กลิสต์ รวมทั้งเวลาได้รับหนังสือปฏิเสธสินเชื่ออย่างเป็นทางการ ภาษาแบบกฎหมาย อ่านแล้วไม่เข้าใจ
เวลาได้รับเอสเอ็มเอสแจ้งว่าขอบคุณที่ท่านมายื่นใบสมัครสินเชื่อ แต่เนื่องจากคุณสมบัติหรือลักษณะประการใดประการหนึ่งของท่านไม่เข้าเกณฑ์ จึงไม่สามารถอนุมัติเงินกู้นั้น.. ข้อแนะนำคือให้ติดต่อสาขา/จุดให้บริการ/ผู้ที่ท่านติดต่อยื่นใบสมัคร/คอลเซ็นเตอร์ เพื่อขอทราบเหตุผลรายละเอียดที่ท่านสามารถเข้าใจได้
แต่หากระบุว่าเป็นเพราะติดเครดิตบูโร ให้ถามต่อว่าติดตรงไหน ติดอย่างไร? เพราะหากใครอ้างแบบนั้น สถาบันการเงินต้องออกเป็นหนังสือเท่านั้น เป็นไปตามกฎหมายเครดิตบูโรที่ว่าห้ามแจ้งโดยวาจา หรือเอสเอ็มเอส จะมีโทษปรับ 300,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะออกเป็นหนังสือ นี่คือสิทธิของผู้บริโภค
ล่าสุด…เครดิตบูโรกำลังจับตา ติดตาม และเจรจากับสมาชิกที่ใช้เอสเอ็มเอสในการปฏิเสธสินเชื่อว่าต้องชัดเจนในข้อความหากไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรและเป็นเรื่องอื่น ๆ ต้องมีข้อความต่อท้ายว่า …และไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร เช่น “ขอขอบคุณที่ท่านได้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร แต่คุณสมบัติของท่านด้านรายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงไม่สามารถอนุมัติให้กับท่านได้และไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร” เพื่อให้ชัดเจนว่าที่ยังไม่ให้เงินกู้ครั้งนี้เพราะ..(เหตุผล)..และไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโร
กรณีการปฏิเสธสินเชื่อนั้นมีเหตุผลว่า คนที่วิเคราะห์คำขอสินเชื่อได้เข้าไปดูข้อมูลอันเป็นความลับของเราแล้วพบว่าไม่เข้าเกณฑ์ ธนาคารต้องออกหนังสือที่ระบุให้ชัดว่าเป็นเรื่องอะไร เช่น 1. พบว่ามีการค้างชำระในบางบัญชีและยังไม่ได้จ่ายจนถึงปัจจุบัน
2. พบว่าประวัติในอดีตเคยมีการค้างชำระในบางบัญชี แต่ในปัจจุบันไปชำระยอดที่ค้างนั้นแล้ว ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า “คนเคยค้าง” ซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินว่าจะเข้มงวดแค่ไหน และ 3. พบว่ามีบัญชีและจำนวนเงินกู้มากเป็นทุนเดิมซึ่งการให้เพิ่มอาจทำให้สถาบันการเงินไม่แน่ใจว่าจะชำระหนี้ได้
ยอมรับว่าด้วยวัฒนธรรมแบบไทย การปฏิเสธมักไม่ค่อยบอกความจริง เช่น ไม่มาใช้หนี้ตามกำหนดก็บอกว่าลืม เช่นเดียวกับคนรับคำขอสินเชื่อ จะถูกสอนมาว่า ต้องหาเหตุผลอะไรก็ได้ที่ทำให้คนพูดดูดี และต้องไม่ให้เขา/เธอ “เสียหน้าหรือเสียใจ” จึงเป็นที่มาของการบอกว่า ‘ท่านติดเครดิตบูโร เครดิตบูโรเลยเป็นแพะมาโดยตลอดและไม่ได้เกิดในเมืองไทยเท่านั้น” ถ้ามีปัญหาต้องการความกระจ่าง สอบถามได้ที่ consumer@ncb.co.th