ข่าวเครดิตบูโร 002/2565 : “Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรใหม่ล่าสุด “ท่าวังหลัง” ฝั่งธนบุรีแห่งแรก จุดรวมเส้นทางคมนาคมต่อรถสาธารณะ และเชื่อมต่อการเดินเรือ ท่าเรือ ระบบรถไฟฟ้า บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที พิเศษสุด…แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตรวจเครดิตบูโร (ฟรี) ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

ข่าวเครดิตบูโร 002/2565      

Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรใหม่ล่าสุด “ท่าวังหลัง” ฝั่งธนบุรีแห่งแรก

จุดรวมเส้นทางคมนาคมต่อรถสาธารณะ และเชื่อมต่อการเดินเรือ ท่าเรือ ระบบรถไฟฟ้า

บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที

พิเศษสุด…แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตรวจเครดิตบูโร (ฟรี) ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

24 มกราคม 2565 : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิด “Bureau Lab” (บูโร แล็บ) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ล่าสุด “ท่าวังหลัง” ฝั่งธนบุรีแห่งแรก ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านเคาน์เตอร์ หรือตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที  ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยบริเวณนี้เป็นจุดต่อรถสาธารณะการเดินทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการเดินเรือ ท่าเรือ ระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชาวฝั่งธนบุรีและความต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัล นับว่าเป็นการป้องกันภัยการเงินไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน พร้อมให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอนั้น จะเป็นการช่วยป้องกันภัยการเงินไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงินอีกด้วย เครดิตบูโรจึงเพิ่มช่องทางการตรวจข้อมูลเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง โดยล่าสุดเลือกเปิด Bureau Lab” (บูโร แล็บ) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง ฝั่งธนบุรีแห่งแรกนี้ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการเดินเรือ ท่าเรือของแม่น้ำเจ้าพระยา ระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร และบริเวณนี้ยังจุดรวมคมนาคมต่อรถสาธารณะการเดินทางที่สำคัญในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของฝั่งธนบุรี ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้หลายกลุ่ม มีบริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที ทั้งรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป (ฟรี) ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง หรือตรวจแบบรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารที่เคาน์เตอร์ที่รอรับรายงานได้เลยอีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00-18.00 น. เริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไป

สำหรับ “Bureau Lab” ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บริเวณท่าวังหลัง (ใกล้ประตู 8 ของโรงพยาบาลศิริราช) นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นทำเลที่ตั้งสำคัญของฝั่งธนบุรี เป็นเส้นทางคมนาคมการเดินเรือข้ามฟาก และเรือด่วนเจ้าพระยา โดยปัจจุบันมีระบบการเดินเรือด่วนที่เชื่อมระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่านนทบุรี-ท่าสาทร และเป็นจุดต่อรถสาธารณะการเดินทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้หลายเส้นทาง ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง และสามารถเลือกบริการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลได้ทันที (มีบริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปฟรี) หรือ 2) ผ่านเคาน์เตอร์ แบบรอรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารได้ภายใน 15 นาที ท่านสามารถยื่นตรวจข้อมูลเครดิต (เฉพาะรายการบุคคลธรรมดาของตนเองหรือมอบอำนาจ) หรือตรวจเครดิตสกอริ่ง (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และชาวต่างชาติ (ใช้หนังสือเดินทางของตนเอง) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.

สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจเครดิตบูโรฟรี ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง เพียงแสดงหลักฐานของท่านต่อเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร รับอีคูปองสำหรับใช้บริการ “ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)” เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เฉพาะบุคคลธรรมดา ไม่รวมบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncb.co.th หรืออีเมล consumer@ncb.co.th

เครดิตบูโรตระหนักและให้ความสำคัญ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เป็นที่เรียบร้อยและผ่านการตรวจแบบเร่งด่วน (ATK) ก่อนมาปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง ป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน และตระหนักถึงการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลดโอกาสการก่อหนี้ของประชาชน  โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนิวเจน เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินล้นตัวของตนเอง อันจะก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว สังคม และปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับมหภาค รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (กลางซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ (ซ้ายสุด) รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ได้กรุณาให้เกียรติเยี่ยมชมและใช้บริการตรวจเครดิตบูโร โดยมี อรภัทร รังษีวงศ์ (กลางขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ให้การต้อนรับ ณ บูโรแล็บ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ท่าวังหลัง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau