บรรยายเรื่อง Financial Literacy ให้แก่ครูทุนภาษาต่างประเทศที่สอง ของ สพฐ. 28 สิงหาคม 2560

คุณสรุพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเรื่อง financial literacy ให้แก่ครูทุนภาษาต่างประเทศที่สอง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 14 อาคาร Parking โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5