ข่าวเครดิตบูโร 001/2563 : บริการใหม่ล่าสุด…ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ข่าวเครดิตบูโร 001/2563        

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการใหม่ล่าสุด…ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช

รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ

สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

11 พฤษภาคม 2563 : เครดิตบูโรเพิ่มช่องทางใหม่ล่าสุด ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองในรูปแบบ E-Credit report ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ หรือรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ สถานะบัญชี ได้แบบง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุด…ได้เพิ่มช่องทาง บริการตรวจข้อมูลเครดิตออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช  (TMB TOUCH) รับรายงานทางอีเมลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ได้ภายใน 3 วันทำการ หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ (หนี้สิน) สถานะบัญชี นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีการปรับพฤติกรรมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำธุรกรรมออนไลน์ในระยะยาว จึงเพิ่มช่องทางเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมสินเชื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19  รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระการเดินทาง รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และลดภาวะเสี่ยงต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบันอีกด้วย

 สำหรับวิธีการขอยื่นตรวจเครดิตบูโรของตนเอง ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าที่ไปที่แอป “ทีเอ็มบี ทัช  (TMB TOUCH)”  เลือก “เมนูอื่นๆ” และ “ขอข้อมูลเครดิตบูโร” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ 2 รูปแบบ  ได้แก่ 1) รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report)  หรือ 2) รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร หลังจากนั้น ให้ท่านตรวจสอบที่อยู่ และ/หรือ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง กรุณาทำการแก้ไข ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข  กดชำระค่าธรรมเนียมจากบัญชีของท่าน และตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง หรือรายละเอียดขั้นตอนได้ที่   www.ncb.co.th เมนู ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป TMB TOUCH ทั้งนี้ หากไม่ได้รับรายงานภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร 

E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau