ข่าวเครดิตบูโร 004/2564 : เครดิตบูโร ร่วมสนับสนุนคนไทย #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี!!! เพียงโชว์การจองคิววัคซีนหรือเอกสารรับรองได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรบนสถานี BTS ทุกแห่ง ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

ข่าวเครดิตบูโร 004/2564

เครดิตบูโร ร่วมสนับสนุนคนไทย #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ  ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี!!! เพียงโชว์การจองคิววัคซีนหรือเอกสารรับรองได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรบนสถานี BTS ทุกแห่ง ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

24 พฤษภาคม 2564 : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ให้คนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ช่วยป้องกันลดความรุนแรงและควบคุมการแพร่ระบาดให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มอบสิทธิพิเศษบริการตรวจเครดิตบูโรฟรี ง่าย ๆ เพียงโชว์หลักฐานจองคิวนัดรับวัคซีนหรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรบนสถานี BTS ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 เพราะเครดิตบูโรห่วงใยสุขภาพกายและสุขภาพการเงินของทุกท่าน

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบกับระบบสาธารณสุข การดำเนินชีวิตของคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในเวลานี้ วัคซีน​ คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ​มากที่สุด ช่วยก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่​ ลดความรุนแรงของอาการและการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนให้รวดเร็วและมีปริมาณเพียงพอ จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะช่วยลดภาระแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยเครดิตบูโรขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการรณรงค์ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ มอบสิทธิพิเศษ…บริการตรวจเครดิตบูโรฟรี เพียงโชว์ e-Document จองคิวนัดรับวัคซีนโควิด-19 หรือเอกสารการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรบนสถานี BTS ทุกแห่ง

สำหรับสิทธิพิเศษครั้งนี้ เพียงแสดงหลักฐานการจองคิวนัดรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน e-Document (ไลน์ / แอปพลิเคชัน / ข้อความ SMS) หรือเอกสารการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แก่เจ้าหน้าที่เครดิตบูโร ท่านก็จะได้รับบริการตรวจเครดิตบูโร…เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบเอกสารฟรี! หรือรับอีคูปองเพื่อใช้บริการ ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส)เพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ฟรี! ทางอีเมลได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรบนสถานีรถไฟฟ้า BTS (ภายในสถานี) ทุกแห่ง 1) สถานี BTS ศาลาแดง 2) สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 3) สถานี BTS หมอชิต และ 4) สถานี BTS ชิดลม

หมายเหตุ : บริการตรวจรายงานเครดิตบูโร (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ไม่รวมบริการตรวจเครดิตสกอริ่ง โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการด้วยตัวเอง และหลักฐานที่นำมาแสดงต้องเป็นของตนเองเท่านั้น (ไม่รับมอบอำนาจ) โดยสามารถแสดงหลักฐานการรับสิทธิได้ทั้งรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตู้คีออสเพื่อรับรายงานเครดิตบูโรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตและชิดลม (ภายในสถานี) เท่านั้น

อีกทั้ง เครดิตบูโรตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรและเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร โดยที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด การใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดลำดับการเว้นระยะห่าง ระหว่างการให้บริการ การชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส และการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้

ทั้งนี้ เครดิตบูโรได้ให้ความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau