โปรโมชันเดือนพฤศจิกายน 2564 : 11.11 ชำระค่าบริการตรวจเครดิตบูโรผ่าน QR Code รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง