ผู้ใช้บริการที่ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย วันที่ 17-18 ก.ค.64 และขอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (NCB e-Credit Report) จะได้รับรายงานทางอีเมล วันที่ 19 ก.ค.64 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

การให้บริการตรวจเครดิตบูโร ผ่านโมบายแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
ผู้ใช้บริการที่ยื่นคำขอตรวจในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม 2564 และขอรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (NCB e-Credit Report) (เอกสารเป็นไฟล์ PDF) จะได้รับรายงานทางอีเมล วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
เครดิตบูโรขออนุญาตแนะนำท่านได้โปรดวางแผนการใช้บริการดังกล่าวล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ