ให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน จ.พะเยา 8 มีนาคม 2562

ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี
งาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ.พะเยา
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 8.15 – 12.00 น. ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยา เกทเวย์ จ.พะเยา