หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว : วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ