หยุดให้บริการ (ชั่วคราว) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 (ติดประกันสังคม) วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19