ตรวจเครดิตบูโร (แบบสรุป)…ฟรี ได้ที่ไหน

รายงานข้อมูลเครดิต (แบบสรุป) ฟรี
– ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ
– ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)
   *ตรวจสอบตู้บริการได้ที่ www.dga.or.th
– โมบายแอป “ทางรัฐ”