โปรโมชั่น เดือนพฤษภาคม 2561 ลดภาระค่าใช้จ่าย ต้อนรับเปิดเทอม ลด 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง วันที่ 7-11 พฤษภาาคม 2561 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

โปรโมชั่น เดือนพฤษภาคม 2561 “เครดิตดี ต้อนรับเปิดเทอม”

ลดภาระค่าใช้จ่าย ต้อนรับเปิดเทอม

ลด 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง

วันที่ 7-11 พฤษภาาคม 2561 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

1. เงื่อนไขการใช้บริการ 
ลด 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง วันที่ 7-11 พฤษภาาคม 2561 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

2.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ และเวลาที่ให้บริการ
•ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
•สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•ปากซอยสุขุมวิท 25 ชั้นใต้ดิน อาคารกลาสเฮ้าส์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
•ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

3. เฉพาะรายการของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ยื่นขอตรวจของตนเองที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
– คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองโชว์รูปถ่ายหรือสำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาของลูกหลาน แก่เจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง เพื่อใช้สิทธิส่วนลด 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร
– โปรโมชั่น เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง
– เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)