โปรโมชั่น เดือนกันยายน 2560 “Surprising September” :  ฟรี! ค่าบริการตรวจเครดิตบูโร สำหรับท่านที่มาตรวจด้วยตนเอง และคำขอตรวจสอบข้อมูลที่ลงท้ายเลข 9 : วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง

โปรโมชั่น เดือนกันยายน 2560 “Surprising September” :

ฟรี! ค่าบริการตรวจเครดิตบูโร สำหรับท่านที่มาตรวจด้วยตนเอง และคำขอตรวจสอบข้อมูลที่ลงท้ายเลข 9 วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 4 แห่ง

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ และเวลาที่ให้บริการ วันที่ 29 กันยายน 2560

•ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.             •ปากซอยสุขุมวิท 25  ชั้นใต้ดิน  อาคารกลาสเฮ้าส์  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

•สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

•ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น  4  ติดประกันสังคม วันจันทร์ – อาทิตย์  เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

– ใช้บัตรประชาชนของตนเอง ค่าบริการ 100 บาท รับผลได้ภายใน 15 นาที – เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)