โปรโมชั่นเดือนสิงหาคม 2562 : คุณแม่คุณลูก ควงคู่มาตรวจเครดิตบูโร “รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย” (มีจำนวนจำกัด) วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง