โปรโมชั่นเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อท่านแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง ลดทันที 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

เครดิตบูโรเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อท่านแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง ลดทันที 50% ค่าตรวจเครดิตบูโร วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ และเวลาที่ให้บริการ
•ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
•ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

หมายเหตุ
1. โปรโมชั่น เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง
2. เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)