โปรโมชั่นเดือนกันยายน 2561 “เครดิตดี วัยเกษียณ” ฟรี..ค่าบริการตรวจเครดิตบูโรสำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป วันที่ 24-30 กันยายน 2561

โปรโมชั่นประจำเดือนกันยายน 2561 “เครดิตดี วัยเกษียณ”

ฟรี..ค่าบริการตรวจเครดิตบูโร

สำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป

วันที่ 24-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง

เงื่อนไขการใช้บริการ ::
ฟรี..ค่าบริการตรวจเครดิตบูโร เตรียมพร้อมตรวจเครดิตบูโร…ก่อนเกษียณ สำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป วันที่ 24-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ และเวลาที่ให้บริการ
•ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
•ปากซอยสุขุมวิท 25 ชั้นใต้ดิน อาคารกลาสเฮ้าส์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
•ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น
•สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•สถานีรถไฟฟ้า BTSอนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

หมายเหตุ
– โปรโมชั่น เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 6 แห่ง
– เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)