โปรโมชั่นพิเศษ ลด 50% ส่งท้ายตรวจเครดิตบูโรในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้าย @ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง วันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

โปรโมชั่นพิเศษ

ลด 50% ส่งท้ายตรวจเครดิตบูโรในวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้าย @ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง

วันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

*หมายเหตุ
1.โปรโมชั่น เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) เท่านั้น
2.เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)

(เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.61 เป็นต้นไป ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร @BTS ศาลาแดง จะให้บริการวันจันทร์-ศุกร์