โปรโมชั่นพิเศษ : ฟรี…ค่าตรวจเครดิตบูโร วันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 (100 ท่านแรกของแต่ละวัน) ฉลองเปิดบริการศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ล่าสุด @ BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ

โปรโมชั่นพิเศษ : ฟรี…ค่าตรวจเครดิตบูโร วันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 (100 ท่านแรกของแต่ละวัน)

ฉลองเปิดบริการศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแห่งใหม่ล่าสุด @ BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ

(เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นตรวจของตนเองเท่านั้น ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)