โปรโมชั่นประจำเดือนเมษายน 2562 “เครดิตดี รับปีใหม่ไทย” ตรวจเครดิตบูโร วันที่ 10-12 เมษายน 2562 รับพัดเครดิตบูโร ฟรี (มีจำนวนจำกัด) ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

โปรโมชั่นประจำเดือนเมษายน 2562

“เครดิตดี รับปีใหม่ไทย” ตรวจเครดิตบูโร วันที่ 10-12 เมษายน 2562

รับพัดเครดิตบูโร ฟรี (มีจำนวนจำกัด) ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

1. เงื่อนไขการใช้บริการ ::
ตรวจเครดิตบูโร วันที่ 10-12 เมษายน 2562 รับพัดเครดิตบูโร ฟรี (มีจำนวนจำกัด) ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง

2.ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ และเวลาที่ให้บริการ
•ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
•ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
•ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

3. เฉพาะรายการของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ยื่นขอตรวจของตนเองที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
– พัดมีจำนวนจำกัด แจกให้สำหรับท่านที่ตรวจเครดิตบูโรเท่านั้น (1 ท่านต่อพัด 1 เล่ม)
– โปรโมชั่น เฉพาะศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง
– เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)