โปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคม 2563 “กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อท่านแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย วันที่ 11-13 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง”