โปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะคู่ไหน..คู่หู คู่ฮา คู่รัก คู่กัด ก็อยากให้มา…เมื่อมาตรวจเครดิตบูโรเป็นคู่ รับฟรี…ปากกาเครดิตบูโร วันที 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง