โปรโมชั่นประจำเดือนกันยายน 2562 : เตรียมพร้อมตรวจเครดิตบูโร…ก่อนเกษียณ : รับพัดเครดิตบูโร…ฟรี! สำหรับท่านที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป : วันที่ 23-30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง