โปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : “พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง..รับฟรีสมุดโชดดีมีชัย” เมื่อแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง รับฟรี…สมุดโชดดีมีชัย (มีจำนวนจำกัด) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง