เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. งาน สัมมนา “บ้าน คอนโด ส่งต่อไม่ไหว อย่าปล่อยให้ถูกยึด”

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน สัมมนา “บ้าน คอนโด ส่งต่อไม่ไหว อย่าปล่อยให้ถูกยึด”
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ M Academy ชั้น 6 Big C ราชดำริ
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ