เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! : วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 : งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ชลบุรี
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 19.00 น.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ฮาเบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)