ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 15 ธันวาคม 2560 งาน “การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินฯ จ.ร้อยเอ็ด” เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เดน จ.ร้อยเอ็ด

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด”

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เดน จ.ร้อยเอ็ด

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)