เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 งาน “โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ ” เวลา 8.00 – 12.00 น. ห้อง B 704 ตลาดหลักทรัพย์ ถ.รัชดาฯ

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ ”
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 – 12.00 น.ณ ห้อง B 704 ตลาดหลักทรัพย์ ถ.รัชดาฯ
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)