เครดิตบูโรแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกสาขา ปิดทำการเวลา 16.30 น.