เครดิตบูโรตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนที่ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรและเจ้าหน้าที่เครดิตบูโร เพิ่มมาตรการป้องกันโดยการใส่หน้ากากอนามัย ตรวจอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือและล้างมืออย่างเคร่งครัดเมื่อสัมผัสหน้ากากอนามัยและใบหน้า พร้อมยกระดับการป้องกันโดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มความถี่การทำความสะอาด ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ทุกแห่ง