เครดิตบูโรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะ

เครดิตบูโรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะ