เครดิตบูโรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์วิกฤตการณ์ไฟป่าในประเทศออสเตรเลีย และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ