หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว : วันที่ 13 ตุลาคม 2563 : เนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ