หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว วันที่ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์