หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโรชั่วคราว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร ธอส. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

  1. (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.)
  2. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)
  3. BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

เปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโร

  1. BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.)
  2. ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.)