หยุดให้บริการตรวจเครดิตบูโร แบบสรุป (ชั่วคราว) วันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 : ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ 291 สาขา ทั่วประเทศ) และ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) : ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ