สัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี” วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.15 – 10.30 น. คลื่น FM 105 Smile Thailand หรือออนไลน์ www.105smilethailand.com

สัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี”

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.15 – 10.30 น. (ทุกวันอังคารเว้นอังคารของเดือน)
– ทางคลื่น FM 105 Smile Thailand
– หรือออนไลน์ www.105smilethailand.com

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม