ติดตามสัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี” ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ของเดือน เวลา 11.10 – 11.30 น. คลื่น FM 105 Smile Thailand หรือ อออนไลน์ www.105smilethailand.com หรือ www.facebook.com/105smilethailand

สัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี”
ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ของเดือน เวลา 11.10 – 11.30 น.
– ทางคลื่น FM 105 Smile Thailand
– อออนไลน์ www.105smilethailand.com
– www.facebook.com/105smilethailand

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม