ติดตามฟังสัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี” : วันที่ 6 และ 20 กันยายน 2562 เวลา 11.10 – 11.30 น. : FM 105 Smile Thailand / ออนไลน์ www.105smilethailand.com / www.facebook.com/105smilethailand : ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร