ติดตามชมรายการ “เศรษฐกิจคิดต่าง” ประเด็น “หนี้…ครัวเรือน” วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-15.00 น. สถานีโทรทัศน์ TNN 16 โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

ติดตามชมรายการ “เศรษฐกิจคิดต่าง” ประเด็น “หนี้…ครัวเรือน” วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30-15.00 น. สถานีโทรทัศน์ TNN 16 โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร