ติดตามการสัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี” ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ของเดือน เวลา 11.10 – 11.30 น. (วันที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

สัมภาษณ์สดทางวิทยุ “คัดข่าวมาคุย” ช่วง “หัวใจเศรษฐี”
ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ของเดือน เวลา 11.10 – 11.30 น. (วันที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2563)
– ทางคลื่น FM 105 Smile Thailand
– อออนไลน์ www.105smilethailand.com
– www.facebook.com/105smilethailand

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม