ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! “Asia Digital Expo 2018” วันที่ 25-27 มกราคม 2561 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ภายในบูธ บสย.)

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “Asia Digital Expo 2018”
วันที่ 25-27 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ภายในบูธ บสย.)

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)