ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 14 กันยายน 2560 งาน “สานพลังประชารัฐฯ จ.ภูเก็ต”

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “สานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังชาวภูเก็ต”
วันที่ 14กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)