ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 29 มิย.61 งาน”สัมมนาคุ้มครองเงินฝากฯ” โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ.กาฬสินธุ์

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.15 – 13.00 น.
โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์

ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา