ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 งาน “Thailand Smart Money 2017 กรุงเทพมหานคร” เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี!

งาน “Thailand Smart Money 2017 กรุงเทพมหานคร”

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว (ติดกับบูธธนาคารกรุงไทย)

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)