ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! วันที่ 14-17 กันยายน 2560 งาน “มหกรรมบ้านดี จ.ระยอง”

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี ครั้งที่ 7 จ.ระยอง”

วันที่ 14-16 กันยายน 2560 เวลา 11.00 – 19.00 น.

วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น.

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล พลาซ่า จ.ระยอง
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)