ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง วันที่ 2-4 มีนาคม 2561

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “มหกรรมบ้านดี” จ.ระยอง
วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 19.00 น.
วันที่ 4 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 – 18.00 น.
ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ระยอง

(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา)

** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)