ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2017 จ.พิษณุโลก” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

เชิญตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2017 จ.พิษณุโลก”
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-19.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซา จ.พิษณุโลก (ติดกับบูธธนาคารทหารไทย)
(ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา) ** เฉพาะรายการลูกค้าบุคคลธรรมดา ยื่นขอตรวจของตนเองเท่านั้น (ไม่รับกรณีรับมอบอำนาจ)