ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” กรุงเทพฯ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. Sky hall ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” กรุงเทพฯ
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.
Sky hall ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว (บูธ K2 ติดกับบูธ EXIM และ KTC)
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา