ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” จ.เชียงราย วันที่ 19-21 ตุลาคม 2561

ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! งาน “Thailand Smart Money 2018” จ.เชียงราย
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-17.00 น.
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.เชียงราย
ฟรี!!…บริการตรวจเครดิตบูโร แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคแทน พร้อมเปิดคลินิกเครดิตบูโรให้คำปรึกษา