ตรวจเครดิตบูโร…ฟรี งาน “Thailand Smart Money 2019” จ.ขอนแก่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.ขอนแก่น (ติดกับบูธธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย)